09120622520
09120622620

B3

استند B3 دارای سه مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۵۶ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۵۵ لیتر می باشد.

وزن استند B3 خالی ۴۹ کیلوگرم می باشد.