09120622520
09120622620

C3

استند C3 دارای سه مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۸۲ لیتر می باشد.

وزن استند C3 خالی ۵۸ کیلوگرم می باشد.