خواص برگه زردآلو

برگه زردآلو طبع سرد و تر دارد. و يكى از خوشمزه ترين خوراكى ها و میوه خشک محسوب مى شود. كه زمان هاى قديم توسط اطبا قديمى در مورد خواص داروئى و مصرف آن بسيار توصيه شده است. برگه زردآلو خاصيت هاى [...]