چگونگی کاشت برنج

كشاورزان معمولا بذرى را كه به جهت كاشت انتخاب مى كنند از سال قبل نگهدارى مى كنند .كشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک كردن آن مقدارى از بذر آن را بصورت شلتوک يا خوشه نگهدارى مى كنند و در سال بعد، از آن بذر برای كاشت استفاده مى كنند و بذر جوانه زده و آماده كاشت مى شود.

جوانه دار كردن بذر برنج

بذر نگهدارى شده هنگام كاشت بايد آماده شود همچنین بستگى به ميزان بذر دارد كه به آن آب و نمک اضافه مى شود.

بعد از تهيه آب و نمک شلتوک را داخل آن اضافه مى كنند. در اينجا بذر هاى سبک و سنگين اختلاف دارند بذرهاى سبک روى آب و سنگين ته آب ته نشين مى شوند.

بذرهايى كه روى آب هستند دورريخته مى شوند زيرا پوک هستند. بذرهاى سنگين را جمع آورى كرده و خوب مى شويند و براى كاشت اماده مى كنند  سپس در داخل گونى يا كيسه مى ريزند ولى بايد دقت داشت كه پر نشود .

كيسه ها بعد از اينكه بذر ها داخل كيسه قرار گرفتن آن ها داخل آب قرار مى دهند و به مدت ٢يا٣روز داخل آب نگهدارى مى کنند تا بذرها آب جذب كنند و بعد از گذشت اين مدت بذرها را از اب خارج كرده و روى زمين يا حصير پهن مى كنند و روى آن را با پارچه نمدى مى پوشانند تا جوانه بزنند و اماده براى كاشت در خزانه باشند.
زمان كاشت برنج اوايل فروردين است و ده روز طول مى كشد. اما در منطقه هاى مختلف تا يک ماه طول مى كشد.

برنج سفید

برنج سفید

اماده كردن خزانه براى كاشت برنج

خزانه بخش كوچكى از زمين كشاورزى است كه بذرهاى جوانه دار شده را داخل آن مى كارند تا به نشاء تبديل شوند.

در ايران از روش نشايى برا كاشت برنج استفاده میکنند كه كشاورزان از ٦ماه قيل از مراحل جوانه زدن بذرها در پاييز ،مراحل آماده كردن بخش زمين هاى كشاورزى موسوم به خرانه را انجام مى دهند .

در فصل پاييز زمين را شخم مى زنمد و در زمستان كود پاشى مى كنند و زمين خزانه اماده كاشت بذرهاى جوانه دار مى شود همچنین اطراف خزانه را با جوى آب مى پوشانند تا داخل خزانه آب بماند.

مرحله كاشت بذرهاى جوانه دار در خزانه

اين مراحل در اوايل فروردين بعد از جوانه زدن انجام مى گيرد در اين مرحله درون خزانه را با حدود ٣سانتى متر آب پرمى كنند و بذرهاى جوانه دار را با دست روى خاک مى ريزند.

براى جلوگيرى از تابش آفتاب مى توان روى آن را پوشاند و براى محافظت از سرما مى توان با نايلون روى خزانه را پوشاند. در روز قسمتى از آن را براى وارد شدن اكسيژن باز كرد و ٢٠تا٣٠روز زمان مى برد تا نشاء رشد كند و براى كاشت آماده شود و حدود ١٥تا٢٠سانتى متر رشد كند.

همانطور كه گفته شد اين كار تا اواسط ارديبهشت طول مى كشد و كشاورزان وارد مرحله اصلى كاشت مى شوند.

شالیزار

شالیزار

مرحله انتقال نشاء از خزانه به زمين اصلى

در اينجا بذرها حدود ٢٠سانتى متر رشد مى كنند و هر بذر ٤تا٥برگ دارد. بذر بايد از زمين به آرامى جدا شود و به زمين اصلى براى كاشت منتقل شود.

براى جدا كردن نشاء اول زمين را بايد آبيارى كرد تا راحت از خاک جدا شود و ريشه اسيب نبيند.

كاشت نشاء در زمين اصلى

منتقل كردن نشاء به زمين اصلى براى مراحل كاشت را نشاء كارى مى گويند.

نشاء ها به صورت چندتايى كاشته مى شوند . تعداد نشاء و طرز قرار گرفتن آنها و نيز فاصله هر دسته از نشاء از دسته هاى ديگر به نوع نشاء بر مى گردد. فاصله كاشت نشاء ها بسته به نوع برنج متفاوت مى باشد. نشاء برنج هاى پرمحصول مى دهند (فجر و ندا )و در فاصله زيادى از هم كاشت مى شوند.

قفسه فروشگاهی برنج

به جهت اینکه برنج سالم بماند و شته وارد آن نشود باید از استند و قفسه های مکانیزه فروشگاهی مناسب استفاده کرد. استند های فروشگاهی آکاربو از نفوذ هرگونه حشره به داخل برنج جلوگیری میکند.

قفسه فروشگاهی برنج

قفسه فروشگاهی برنج

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0
انتقال به واتساپ
1
سلام
برای ارتباط با مشاور آکاربو از طریق واتساپ بر روی آیکون پایین کلیک کنید