09120622520
09120622620

A5

استند A5 دارای پنج طبقه می باشد.

ابعاد طبقه پایین ۶۰*۶۰ می باشد. اما طبقات بالایی دارای ابعاد ۵۰*۶۰ می باشند.

ارتفاع کلی این استند ۱۸۰ سانتی متر می باشد.

 

وزن استند خالی ۱۵ کیلوگرم می باشد.

استند A5 در رنگ های نارنجی و آبی قابل ارائه و سفارش می باشد.