انواع گردو ؛بهترين نوع گردو در ايران

انواع گردو در ایران بسیار زیاده بوده. در ايران به دليل طيف گسترده انواع گردو باعث شده كه بسيارى از افراد هنگام خريد گردو با مشكل مواجه شوند. ارزش غذایی انواع گردو گردو از خانواده خشكبار است. و [...]