٨ خاصيت پسته در دوران باردارى

  همانطور كه می دانیم پسته ماده ای مغذی است که برای بدن مفید است هم چنین خوردن پسته در بارداری برای سلامتی جنین مفید می باشد. خواص پسته آنتى اكسيدان هاى موجود در پسته به تقويت سيستم ايمنى [...]