برنج بوجارى شده چيست ؟

بوجارى عملى است كه طى آن دانه انواع غلات كه شامل گندم ، جو و برنج است از پوست و ساقه جدا مى کنند. قديمى ترين روش بوجارى به این صورت است که كشاورز به كمك چنگك مخصوص، محصول را در مقابل باد قرار مى دهد تا از سبوس جدا شود.

برنج بوجارى

در ابتدا برنج از شاليزار برداشت مى شود  سپس به كارخانه فرستاده مى شود تا مراحل سفيد شدن را طى كند و قابل استفاده شود كه در اخر اين مراحل حدود ١٠يا٢٠درصد برنج شكسته شده يا همان  برنج نيم دانه به دست مى آيد.

براى جدا كردن برنج هاى نيم دانه بايد از الک رد شود تا برنج هاى شكسته از دانه هاى كامل جدا شوند كه  به اين نوع برنج ،برنج بوجارى گفته مى شود.

ميزان جداسازى در اين مرحله متفاوت است و بستگى به سرعت دستگاه بوجارى دارد. بايد به صورتی تنظيم شوند كه مقدار كمى از برنج نيم دانه در كل برنج باقى بماند و برنج الک شود. اگر سرعت به نحوى تنظيم شود دانه هاى شكسته به طور كامل جدا شوند اصطلاحا برنج ٢ مرتبه الك مى شود.

به هر دو  نوع اين برنج ،برنج بوجارى مى گويند. تعداد نيم دانه هاى داخل برنج به يك بار الك يا دوبار الك بودن بستگى دارد.

در اين مورد قيمت برنج افزايش مى يابد و بيشتر برنج هاى بوجارى بخاطر ارزان ماندن قيمت يك بار الك مى شوند ودر صورتی که  دانه هاى  برنج کامل جدا شوند ، قيمت برنج افزايش مى يابد.

برنج هايى كه دانه هاى شكسته و ريز آن ها الک نشده و جدا نشده است ، برنج بوجار نشده گفته مى شد.

براى بيشتر افراد اهمیت ندارد كه دانه برنج يكدست و كامل باشد يا  دانه شكسته در خود داشته باشد ولى برخى از افراد ترجيح مى دهند برنج هاى يكدست با دانه هاى هم انداره بخرند.

برداشت برنج

برنج نيم دانه

دانه هاى شكسته و ريزى كه باقى مى مانند به آن برنج نيم دانه مى گويند زمانى كه برنج ها را بوجارى مى كنند نيم دانه ها جدا مى شوند و به صورت جداگانه بفروش می رسند.

برنج سرلاشه

مخلوط برنج نيم دانه و برنج همراه با دانه هاى كامل را برنج سرلاشه مى گويند. اين نوع برنج بسيار مناسب است و قيمت آن از  برنج نيم دانه ارزان تر است و براى مصرف شخصى بسيار مناسب است.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0
انتقال به واتساپ
1
سلام
برای ارتباط با مشاور آکاربو از طریق واتساپ بر روی آیکون پایین کلیک کنید