معرفی انواع خشکبار

 

انواع خشكبار بسیار گوناگون است.

خشکبار به ميوه هاى خشک شده و مغزها گفته مى شود.

مغزها شامل بادام ،پسته ،گردو ،فندوق و خشكبار شامل كشمش ،قيصى خشک ،برگه هلو ،برگه زرد آلو ،برگه آلوچه ،خرما و انجير خشک هستند.

روش خشک کردن انواع خشکبار

در زمان هاى قديم براى نگهدارى بلند مدت موادغذايى از روش هاى خشک كردن استفاذه مى كردند.

استفاده از روش خشک كردن علاوه بر فاسد شدن خوراكى ها ،وزن و حجم آن ها نيز كم مى شود  و بسته و بندى و حمل آنها راحتتر انجام مى گيرد.

در گذشته براى خشک كردن از نور آفتاب استفاده مى كردند اما خشک كردن صنعتى توسط دستگاه هاى خشک كن به ٢٠٠سال قبل برمى گردد.

 

تفاوت خشک و خشكانيده

 

ميوه ها ،دانه خشک و مغزها شامل محصولاتى هستند كه رطوبت آنها پس از رسيدن به طور طبيعى كم مى شود و رطوبت آنها با روش خشک كردن از بين مى رود.

 

انواع خشكبار

 

برگه زرد آلو

 

زمانى كه ميوه زردآلو رسيد به دو قسمت جدا مى كنند و هسته آن را جدا كرده و خشک مى كنند.

 

برگه هلو

 

زمانى كه ميوه هلو رسيد به دوقسمت جدا و هسته را جدا مى كنند و خشک مى كنند.

 

برگه كيوى

 

زمانى كه كيوى سالم و رسيده را به شيوه هاى مختلف خشک مى كنند.

 

برگه کیوی

                    برگه کیوی

سيب خشک

 

اين ميوه را به شكل هاى مختلف خلال ،مكعبى و ورقه اى خشک مى كنند.

 

گيلاس خشک

 

به روش هاى گوناگونى مى توان ميوه گيلاس را خشک كرد.

 

آلو خشک

 

زمانى كه آلو رسيد اين ميوه را خشک مى كنند.

 

 

گلابى خشک

 

به روش هاى مختلف به شكل هاى خلال ،ورقه اى و مكعبى خشگ مى كنند.

 

قيسى خشک

 

از ميوه سالم و رسيده بعد از خشک كردن تهيه مى شود

 

انجير خشک

 

ميوه انجير رسيده و سالم را به روش هاى مختلفى خشک مى كنند.

 

توت خشک

 

توت رسيده را به روش هاى مختلف خشک مى كنند.

 

آلبالو خشک

 

از ميوه سالم و رسيده آلبالو خشک تهيه مى شود.

 

آلبالو خشک

                      آلبالو خشک

نخودچى

 

از دانه گياه نخود با استفاده از حرارت ،نم زدن ،گرما دادن و پوست گيرى تهيه مى شود.

 

كشمش

 

با استفاده از انگور رسيده  و سالم تهيه مى شود.

 

مويز

 

با استفاده از دانه هاى درشت انگور كه بر اثر نور خورشيد خشک مى شود تهيه مى شود كه رنگ آنها به سياه مايل است.

 

مغز گردو

 

یکی از مفید ترین انواع خشکبار میباشد . مغز گردو بعد از پوست گيرى و خارج كردن مغز از داخل پوست تهيه مى شود.

 

مغز هسته زرآلو

 

مغز هسته را از مغز ميوه زرد آلو تهيه مى كنند.

 

مغز هسته هلو

 

مغز هسته را از مغز ميوه هلو تهيه مى كنند.

 

بادام سنگى

 

بادام سنگى از مغز ميوه بادام كه سبز رنگ اين  تهيه مى شود.

 

 

مغز بادام

 

مغز بادام از پوست سخت و سبز رنگ تهيه مى شود.

 

مغز بادام هندى

 

مغز بادام هندى از ميوه بادام هندى بعد از خارج كردن از پوست تهيه مى شود.

 

 

فندق

 

فندق از ميوه فندق  از پوشش برگى اين درخت تهيه مى شود.

 

مغز فندق

 

مغز فندق از مغز رسيده ميوه فندق كه با خارج كردن از پوست اول و دوم تهيه مى شود.

 

استند فروشگاهی مخصوص خشکبار

جهت نگهداری انواع خشکبار به صورت فله بهتر است به جای شیوه سنتی و قدیمی از شیوه جدید بهره برد.

در شیوه مدرن از استند های فروشگاهی که مخصوص انواع خشکبار، حبوبات، آجیل و … میباشد میتوان جایگزین استفاده از سر تاس بهره برد.

 

 

قفسه خشکبار

            استند خشکبار

 

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0
انتقال به واتساپ
1
سلام
برای ارتباط با مشاور آکاربو از طریق واتساپ بر روی آیکون پایین کلیک کنید