کرم مرکبات

 

 

کرم مرکبات چیست؟

كرم مركبات كرمى است كه در فصل گرما ژوئن تعداد آنها افزايش پيدا مى كند و در اواخر ماه هاى ژوئيه و اوت به بيشترين حد خود مى رسد و پس از آن روند آن نزولى است .

 

اندازه كرم هاى مركبات نسبت به كرم هاى عنكبوت كوچكتر هستند.

به همين دليل سرعت آنها كندتر است .اين كرم ها شكلى صاف و كشيده دارند و به رنگ قرمز قهوه اى تا قرمز مايل هستند .

 

آسيب کرم به میوه

زمانى كه كرم ها از ساقه تغذيه مى كنند باعث صدمه ساقه خوشه ها و نيز مغز مى شود.

تغذيه از ساقه موجب ايجاد لكه هاى قهوه اى مايل به قرمز مى شود كه اغلب اين صدمه ها در بخش هاى داخل يا پشتِ دانه خوشه هاى هسته بوجود مى آيد .

اين صدمه ها باعث فشار بسيار زيادشده كه به همين دليل ساقه ها و مغز خشک مى شود.

 

دانه هاى صدمه ديده به همان شكل در درخت باقى مى مانند و براى كرم نارنجى منبع غذايى در فصل سرما محسوب مى شوند.

طبق تحقيقات ،در بخش هاى صدمه ديده درختان كرم هاى مركبات ديده مى شود.

بر طرف کردن کرم مرکبات

 

هيچ گونه راه حل خاصى براى برطرف كردن اين مشكل وجود ندارد . اين آفت ها در اوايل آلودگي كمتر هستند اما به مرور زمان پيشرفت ميكنند و در باغ ها پخش ميشوند .

 

 

بر طرف کردن کرم مرکبات

بر طرف کردن کرم مرکبات

 

كنترل زيستى و بيولوژيكى

 

به منظور كاهش تعداد كرم مركبات از كرم هاى Phytoseiid predatory، Metaseiulus mcgregori استفاده مى شود.

اين كرم ها از كرم مركبات تغذيه مى كنند و از افزايش جمعيت كرم مركبات جلوگيرى مى كنند.

طبق بررسى هايى كه شده است اين عمليات براى كم كردن ضررهاى اقتصادى و كنترل جمعيت كرم مركبات كافى نيست.

 

روش هاى ارگانيكى پذيرفته شده در باغ

 

اسپرى هاى سولفوريک به عنوان راه حل ها در باغ ارگونوميک مى توان استفاده كرد .

میوه کرم خورده

میوه کرم خورده

 

نظارت و تصميم به درمان

به هنگام رويش ميوه ها به خرابى ميوه ها و تيرگى هاى ساقه ها توجه داشته باشيد.

پيش از برداشت محصول حتما به اين صدمه ها رسيدگى كرده و جهت پيشگيرى از مشكل هاى كرم مركبات يک راه حل براى درمان اين قسمت هاى آسيب ديده در نظر بگيريد.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

0
انتقال به واتساپ
1
سلام
برای ارتباط با مشاور آکاربو از طریق واتساپ بر روی آیکون پایین کلیک کنید