09120622520
09120622620

A4

استند A4 دارای چهار مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۳۹ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۲۴ لیتر می باشد.

وزن استند A4 خالی ۳۹ کیلوگرم می باشد.