09120622520
09120622620

C24

استند c24 دارای هشت مخزن در دو طبقه می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم مخازن طبقه بالا  ۲۰ لیتر و حجم مخازن پایین ۳۸ لیتر می باشد.

وزن استند c24 خالی ۶۶ کیلوگرم می باشد.