09120622520
09120622620

A3

استند A3 دارای سه مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۳۹ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۳۳ لیتر می باشد.

وزن استند A3 خالی ۳۶ کیلوگرم می باشد.