09120622520
09120622620

C4

استند c4 دارای چهار مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۶۰ لیتر می باشد.

وزن استند c4 خالی ۶۵ کیلوگرم می باشد.