09120622520
09120622620

C34

استند c34 دارای دوازده مخزن در سه طبقه می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم مخازن طبقه بالا  ۸ لیتر و حجم مخازن وسط ۱۷ لیتر و حجم مخازن پایین ۲۸ لیتر می باشد.

وزن استند c34 خالی ۶۸ کیلوگرم می باشد.