09120622520
09120622620

C33

استند c33 دارای نه مخزن در سه طبقه می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم مخازن طبقه بالا  ۱۱ لیتر و حجم مخازن وسط ۲۴ لیتر و حجم مخازن پایین ۳۹ لیتر می باشد.

وزن استند c33 خالی ۶۱ کیلوگرم می باشد.