09120622520
09120622620

C23

استند c23 دارای شش مخزن در دو طبقه می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۸۵ سانتی متر می باشد.

حجم مخازن طبقه بالا  ۲۸ لیتر و حجم مخازن پایین ۵۲ لیتر می باشد.

وزن استند c23 خالی ۵۹ کیلوگرم می باشد.