09120622520
09120622620

B4

استند B4 دارای چهار مخزن می باشد.

ابعاد این استند ۵۸*۵۹ می باشد. و ارتفاع کلی این استند ۱۵۶ سانتی متر می باشد.

حجم هر مخزن ۴۰ لیتر می باشد.

وزن استند B4 خالی ۵۴ کیلوگرم می باشد.